Cập nhật ngày: 6/10/2017

Dịch vụ phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

Phòng thí nghiệm của chúng tôi là một trong những phòng thí nghiệm trọng điểm 
Hệ thống thiết bị phân tích được trang bị tương đối đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên được chúng tôi trú trọng đầu tư, nâng cấp. Nhờ đó, chúng tôi có khả năng phân tích rất nhiều thông số, đáp ứng hầu hết nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Dịch vụ phân tích của chúng tôi bao gồm: 
 
- Phân tích các thông số môi trường đất, nước, không khí và môi trường lao động;
- Phân tích, kiểm định chất lượng, thành phần của mẫu nông sản, thực phẩm;
- Phân tích, kiểm định chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi;
- Phân tích kiểm định chất lượng gỗ và sản phẩm từ gỗ, gốm sứ và các sản phẩm từ gốm sứ
- Phân tích các mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng (chất thải, quặng khoáng sản, .v.v..)
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Điện thoại: 0243.8435374 - Email: Coste.org.vn
 
 
Hoạt động lấy mẫu và quan trắc tại hiện trường
 
Trung tâm có cán bộ và các thiết bị chuyên dụng cho việc lấy mẫu và quan trắc môi trường, bao gồm: thiết bị lấy mẫu không khí ; dụng cụ mẫu lấy mẫu nước theo tầng; dụng cụ lấy mẫu bùn đáy trầm tích; lưới thu vi sinh vật; khoan lấy mẫu đất tổ hợp, dung trọng; thiết bị đo khí thải tại hiện trường (đa chỉ tiêu); .v.v.. nhờ đó, việc quan trắc, lấy mẫu được thực hiện cẩn thận, chính xác, ngay cả trong các điều kiện khó khăn, phức tạp.
 
Hoạt động phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
 
Hệ thống quản lý hoạt động Phòng thí nghiệm của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 (yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). Chúng tôi có các thiết bị phân tích hiện đại với độ chính xác cao như sắc ký lỏng cao áp  ghép nối khối phổ HPLC-MS, sắc ký khí GC, sắc ký ion, quang phổ phát xạ nguyên tử ICP -OES, máy UV-VIS, .v.v.. Chúng tôi có thể định lượng được hầu hết các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí cũng như các chỉ tiêu về nông sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi ..v..v.., Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: các nhóm thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, kháng sinh, chất bảo quản và chất cấm sử dụng trong nông sản, thực phẩm, các chỉ tiêu dinh dưỡng, các vi sinh vật,.v.v...
Hiện nay, Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được chứng nhận năng lực thông qua các tổ chức sau:
ISO / IEC 17025:2005 - Tiêu chuẩn quốc tế về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (Vilas 929 - Bộ Khoa học và công nghệ chứng nhận)
VIMCERTS 171 - Đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của NĐ 127/2014/NĐ-CP (Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận)
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG – Được phép quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế
 

 

Vistors online:6
Total Vistors:23088