Cập nhật ngày: 18/6/2018

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

          Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.  Quyết định thành lập số 146/ HĐTW-VP ngày 26/5/1992) và Quyết định số 59/2004/QĐ TCCB ngày 06/02/2004 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ và môi trường số A 231 ngày 29/4/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1166/QĐ-LMHTX VN ngày 31/12/2009 về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường.

Qua 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường với nhiều lớp cán bộ là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư thuộc các ngành nghề cơ khí, điều khiển tự động hóa, sinh hóa, hóa học, khoa học môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp …được đào tạo trong và ngoài nước đã đóng góp một phần công sức không nhỏ khẳng định vai trò quan trọng của Liên minh các hợp tác xã Việt Nam trong quá trình hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường cũng đã từng bước tạo dựng được thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Mặc dù vây, trung tâm luôn đặt việc đào tạo, khuyến khích cán bộ học tập bổ sung kiến thức cũng như cập nhật thông tin mới. Đây là tài sản trí tuệ làm hạ tầng vững chắc cho thương hiệu và sự phát triển lớn mạnh của Trung tâm.

Để đáp ứng nhu cầu của các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên.Trung tâm đã đầu tư nhân lực và hệ thống thiết bị phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm.Bao gồm các thiết bị mới, hiện đại nhất hiện nay của các nước có nền khoa học phát triển như: Mỹ, Nhật, Đức, Italia… Phòng phân tích có chức năng tư vấn, hỗ trợ các HTX, làng nghề, DN vừa và nhỏ về phân tích và kiểm định chất lượng sản phẩm và thực hiện các hoạt động dịch vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường từ khi thành lập là đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, góp phần hỗ trợ và phát triển khối kinh tế tập thể trong cả nước. Đơn vị đã được cấp trên tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

 

Vistors online:2
Total Vistors:23084