Trang chủ > giới thiệu
 

Giới thiệu Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và Dịch vụ điện tử

No picture

          Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và Dịch vụ điện tử (Tên viết tắt: Trung tâm VietPRO) thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 443/2004/QĐ/TCPT ngày 29/06/2004 của Liên minh HTX Việt Nam, theo đó Trung tâm VietPRO được thực hiện tất cả các dịch vụ của Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường hiện có.

Trung tâm VietPRO kính gửi Liên minh HTX Tỉnh Thái Nguyên danh mục các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ có thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và xây dựng nội dung chương trình kế hoạch hoạt động năm 2021 của Liên minh HTX Tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức cung ứng các dịch vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường cho các HTX có nhu cầu. Dịch vụ thực hiện từ nguồn kinh phí của HTX, Trung tâm sẽ hỗ trợ 10 – 40% kinh phí so với các dịch vụ bên ngoài.

Chức năng, nhiệm vụ

No picture

Cơ cấu tổ chức

No picture

TRANG THIẾT BỊ

No picture

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

No picture
Vistors online:6
Total Vistors:23072