Trang chủ > hoạt động > phân tích & quan trắc   
 

Hoạt động phân tích

No picture

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường với Hoạt động quan trắc và phân tích đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở y tế

No picture

 Quan trắc môi trường (QTMT) tại các cơ sở y tế là hoạt động then chốt, không thể thiếu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT)

Đánh giá môi trường

No picture

Quan trắc môi trường đất và nước tại Vĩnh Phúc

No picture

Thực hiện quan trắc phân tích môi trường đất, nước

No picture

Thực hiện hợp đồng quan trắc phân tích mẫu đất, nước cho các mô hình trồng hoa, cây cảnh tại Mê Linh

Đánh giá môi trường tại trạm xăng Bắc Giang

No picture
Vistors online:10
Total Vistors:23100