Hoạt động

14
2020 09

Thư mời Kết nối cung cầu Công nghệ, thiết bị cho các Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước về đánh giá nhu cầu và kết nối cung cầu công nghệ cho các HTX tiểu thủ công nghiệp thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Chi tiết

14
2020 09

HTX với xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong khuôn khổ Hội thảo cấp quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi...

Chi tiết

08
2020 09

VCA: Phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 8/9, tại Hà Nội, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại...

Chi tiết

Đăng ký nhận tin