TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Đồng hành cùng Hợp tác xã

COSTE.ORG.VN

Khám phá

COSTE

DỊCH VỤ

Tham gia, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về khoa học, công nghệ và môi trường; tổ chức triển khai các hoạt động về khoa học, công nghệ và môi trường trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Tìm hiểu

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm HTX

Tư vấn xây dựng, đào tạo thực hành sản xuất

Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ

Bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường

Quan trắc, phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm

COSTE

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam

COSTE

Đề tài, dự án

Tổng đài tư vấn

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỢP TÁC XÃ

(+84).000.000.000
COSTE

Đội ngũ nhân sự

COSTE

Hoạt động tiêu biểu

14
2020 9

Thư mời Kết nối cung cầu Công nghệ, thiết bị cho các Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước về đánh giá nhu cầu và kết nối cung cầu công nghệ cho các HTX tiểu thủ công nghiệp thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Chi tiết

14
2020 09

HTX với xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong khuôn khổ Hội thảo cấp quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi...

Chi tiết

08
2020 09

VCA: Phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 8/9, tại Hà Nội, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phát động thi đua 90 ngày chuẩn bị tốt và tổ chức Đại hội đại...

Chi tiết

Đăng ký nhận tin