Sự kiện

14
2020 09

Thư mời Kết nối cung cầu Công nghệ, thiết bị cho các Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước về đánh giá nhu cầu và kết nối cung cầu công nghệ cho các HTX tiểu thủ công nghiệp thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Chi tiết

Đăng ký nhận tin